AugustSeptember 2002October
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
1 2
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
3
8 am, Art 340
1:15, Art 210
4
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
5
8 am, Art 340
1:15, Art 210
6
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
7
8 9
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
10
8 am, Art 340
1:15, Art 210
11
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
12
8 am, Art 340
1:15, Art 210
13
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
14
15
16
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
17
8 am, Art 340
1:15, Art 210
18
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
19
8 am, Art 340
1:15, Art 210
4 pm, Fringe and Retirement, WGH 219
20
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
21
22
23
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
4 pm, Fiscal Affairs, WGH 240
24
8 am, Art 340
1:15, Art 210
25
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
4 pm, Undergraduate Research, KC 255
26
8 am, Art 340
1:15, Art 210
27
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
29
29 30
8-10 am, Office
11 am, Art 105
12-3, Studio
schedule for Ralph Murrell Larmann, updated 09/22/02.