AugustSeptember 2006October
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
----- 1 Last Add
8-10 am, Office
11 am, Art 105, HH126
12 pm, Art Faculty Meeting, FA 202
2
3
4
9-11am, Office
12 pm, Bill Brown, FA202
11 am, Art 105, HH126
5
8 am, Art 340, ArtMart
1:15-2:30, Art 200, FA204
4 pm, Faculty Senate, Library Schroeder Boardroom
6
8-109-11 am, Office
11 am, Art 105, HH126
7
8 am, Art 340, ArtMart
1:15-2:30, Art 200, FA204
8 Last Drop
9-11 am, Office
11 am, Art 105, HH126
12 pm, Art Faculty Meeting, FA 202
2 pm, ART 493, AA2
9
Open House
10 11
9-11 am, Office
11 am, Art 105, HH126
12
8 am, Art 340, ArtMart
1:15-2:30, Art 200, FA204
13
8 am, Athletics Cmte, LB 209
9-11 am, Office
11 am, Art 105, HH126
14
8 am, Art 340, ArtMart
1:15-2:30, Art 200, FA204
15
9-11 am, Office
11 am, Art 105, HH126
2 pm, ART 493, AA2
16
17
18
9-11 am, Office
11 am, Art 105, HH126
19
8 am, Art 340, ArtMart
1:15-2:30, Art 200, FA204
20
9-11 am, Office
11 am, Art 105, HH126
21
8 am, Art 340, ArtMart
1:15-2:30, Art 200, FA204
22
9-11 am, Office
11 am, Art 105, HH126
2 pm, ART 493, AA2
23
24
25
9-11 am, Office
11 am, Art 105, HH126
26
8 am, Art 340, ArtMart
1:15-2:30, Art 200, FA204
27
9-11 am, Office
11 am, Art 105, HH126
28
8 am, Art 340, ArtMart
1:15-2:30, Art 200, FA204
29
9-11 am, Office
11 am, Art 105, HH126
2 pm, ART 493, AA2
30
schedule for Ralph Murrell Larmann, updated 09/7/06.